Условия за наем

Настоящите условия за част от Общите условия на Електронния магазин.

Условия за наем на ергономични раници, слингове (ергономични носилки) и дрехи за бебеносене от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Всички ергономични носилки и дрехи за бебеносене, наричани за краткост ПРОДУКТИ, които могат да бъдат отдадени под наем, са в категорията “Под наем” в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При наем на продукт от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, трябва да бъдат спазвани следните правила и условия:

Чл. 11. Начин за наемане

- ако желаете да наемете продукт за бебеносене от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, можете да го направите по един от следните начини:

11.1 Като направите заявка директно през онлайн магазина -  следвайки стъпките от раздел V на Общите условия

11.2 Като ни изпратите имейл

11.3 Като ни се обадите по телефона

11.4 Като напишете съобщение във facebook страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

При получаване на заявка за наем по един от по-горе изброените методи, е необходимо да ви бъде потвърдена наличността на заявения продукт за желания от вас период.

Чл. 12. Цена и срок на наема

12.1  Цените за наем са обявени под съответния продук.

12.2 Срокът за наемане се определя от наемателя. Минималният срок за наемане е една седмица /7 календарни дни/, освен ако не е уговорено друго. Срокът за наемане започва да тече от денят, в който продуктът е предаден лично на наемателя или в денят, в който е регистрирано пристигането му в съответния офис на куриер.

12.3 Денят, в който трябва да върнете продукта обратно е на седмия, четиринадесетия или тридесетия ден от личното й получаване/ пристигането й в офис на куриер. Датата за връщане се определя спрямо срокът, за който наемате продукта.

12.4 Срокът на наема може да бъде удължен в процеса на наема, само ако продуктът не е резервиран от друг потребител преди настоящият наемател да е заявил писмено желанието си да удължи срока.

Чл. 13.  Плащане при наем на продукт

Заплащането на наема на избраният продукт може да бъде чрез следните методи за разплащане:

13.1 С наложен платеж при получаване на носилката от куриер.

13.2  Лично в брой, в деня на предаване на носилката на наемателя.

13.3  По банков път, преди продуктът да е изпратен или предаден на наемателя 

Чл. 14.  Връщане на продукта след уговорения срок.

14.1 В случай, че наемателят не върне продукта в посочения срок, то той дължи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН неустойка в размер на 5.00 лева за всеки ден забавяне след изтичане срока на наемния период. Тъй като депозити не се изискват, глобата трябва да бъде преведена по банков път.  В случай, че продуктът не може да бъде върнат в срок заради почивни дни, е необходимо наемателят да се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да бъде удължен безплатно наема на продукта до първия работен ден или да бъде уговорен друг начин за връщане на продукта.

14.2 Наемателят може да удължи срока на наема, ако продуктът вече не е резервиран. Желанието си за промяна на срока на наемане НАЕМАТЕЛЯТ може да изрази в срок не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане срока на наемане на продукта в писмена форма или по телефона. Необходимо е наемателят да заплати допълнителната сума чрез банков превод или лично на място в офиса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до 3 работни дни след заявяването на желанието си за промяна на срока на наема на продукта.

14.3. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за щетите по продукта, причинени през време на ползването му. Размерът на обезщетението зависи от причинената повреда, но не може да надвиши пазарната стойност на продукта към момента на установяването на щетата.

14.4 Ако в срок от 7 дни след изтичането на срока за наем наемателят не върне наетия продукт или не се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се приема, че продуктът е изгубен или унищожен. В този случай наемателят се задължава да възстанови пълната пазарна стойност на продукта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Стойността се изплаща по банков път или лично в брой на място в офиса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 15. РАЗХОДИ ПО ПРЕДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ

15.1 Продуктът може да бъде предаден лично, в случай че това е предварително уговорено между ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и наемателя. Личното предаване е само в офиса на СлингоМами, намиращ се на ул. Стефан Стамболов 41, гр. Русе, след предварителна уговорка за посещение. При лично предаване на продукта консултацията не е включена, тя е предмет на допълнителна уговорка и се заплаща според текущия ценоразпис.

15.2 Разходите за куриерските услуги в двете посоки са за сметка на наемателя. 

Чл. 16. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОДУКТА

16.1 Всички продукти се проверяват дали са в добро състояние преди да бъдат отдадени под наем. Наемателят има право да провери състоянието на продукта преди да го наеме.

16.2 В случаите, когато продуктът е получен чрез куриерска фирма и има някакви нередности в състоянието й, е необходимо да се състави протокол на място с куриера, предаващ пратката и да се свържете с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН незабавно. В този случай ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН връща на наемателя таксата за наем в пълен размер. Транспортните разходи са за сметка на наемателя.

16.3 Наемателят е длъжен да се увери, че предадения му продукт е в изрядно състояние преди всяка употреба и преди връщането му при изтичане срока на наема. В случай, че наемателят установи някакви повреди по продукта, се задължава незабавно да се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В случай на повреда на продукта, същият не трябва да се използва повече до изясняването на типа на повредата му.

Чл. 17. Безопасна употреба на продукта

17. 1 Всички продукти, които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя за наемане са безопасни за наемателя и детето му при правилна употреба. Неправилната употреба на продуктите би могла да нарани наемателя или неговото дете. Отговорност на наемателя е да се погрижи продуктът да бъде употребяван правилно и дали детето му е в безопасност при всяка употреба. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност за инциденти, наранявания или смърт, случили се по време на употребата на наета от нас носилка.

17. 2 Наемателят е длъжен да се запознае с инструкциите за правилна и безопасна употреба на всеки продукт, който наеме преди да го използва. Продуктът трябва да бъде използван в съответствие с препоръките на производителя и препоръките описани в инструкциите за правилна и безопасна употреба на продукта.

Чл. 18. Правилна грижа за наетите продукти

18.1. Всички продукти са готови за употреба и няма нужда да бъдат почиствани от наемателя, преди да ги използва, освен ако няма друга уговорка с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

18.2 Наемателят се задължава да пази продуктите от контакт с домашни животни. В случай, че в дома на наемателя живеят домашни любимци, е необходимо да уведоми ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН своевременно, за да му бъдат дадени точни инструкции за почистване преди да бъде върнат в посочения срок.

Чл. 19.  Всички наети продукти по всяко време са собственост на Елфина Консулт ЕООД и на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Отдаването под наем на всеки от тях се случва по преценка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и спрямо това дали са налични към момента.

19.1 Наемателят няма право да преотдава на трети страни наетия от него продукт.

Чл. 20. Всеки наемател на продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН автоматично се съгласява с правилата за Наемане описани тук.